CURB-KING

„CURB-KING“ je nejstarším nepřetržitým výrobcem tzv. obrubníkových strojů na světě. Paul McKinnon založil firmu v Brighamu ve státě Utah v roce 1967. Tyto stroje však byly a jsou určeny především zahrádkářům k vytváření všemožných tvarů betonových obrubníků a chodníků, tedy konstrukcí, které v našich zahradách a dvorech budujeme pomocí dlažby a různých prefabrikátů. Přesto se označení CURB-KING vžilo pro technologii betonových monolitických prvků a především odvodňovacích žlabů pokládaných finišery s kluznými bočnicemi.

Nabídka prací prováděných malým finišerem a technologie pokládky profilů pomocí formy s kluznými bočnicemi je velmi široká a pestrá. To je umožněno díky subtilnímu stroji s vysokým výkonem, který je flexibilní nejen ve volbě formy profilu betonového prvku, ale i rychlostí přesunu na staveniště.

Tyto vlastnosti technologického zařízení rezultují ve velmi příznivé ceny produktů, které jsou kvalitnější náhradou dlážděných a prefabrikovaných konstrukcí, spoří manuální práci i vynaložený čas na její provedení. Vysoká kvalita materiálu, odolnost proti mrazu i posypovým látkám je doplněna velmi dlouhou životností.

Práce prováděné technologií CURB-KING

POWER CURBER 5700-B
 • agro komunikace
 • polní cesty
 • cyklostezky
 • golfové chodníky
 • základové konstrukce
 • bezpečnostní svodidla
 • odvodňovací profily
 • mostní parapety
 • obrubníky
 • vodící a dělící pásy
 • městské chodníky
 • divácké stupně stadionů

Ukázka prací

Betonová komunikace - šířka 250cm Monolitický mostní parapet Monolitický žlábek Postranní odtokový kanál
Monolitický obrubník Betonový chodník Pokládka diváckých stupňů stadionu Pokládka obrubníku v zatáčce

Výhody betonových povrchů

 • rychlý odvod vody z povrchu
 • přilnavost pneumatik
 • eliminace aquaplaningu
 • hladkost povrchu
 • jízdní komfort
 • odolnost proti prorůstání travin
 • odolnost proti mrazu
 • odolnost proti chemickým posypům
 • dlouhá životnost
 • absence ropných produktů
 • ekologický
 • vhodný a citlivý k přírodě a krajině
 • plně recyklovatelný
 • úsporný
 • vysoce únosný v tenké vrstvě
 • rychlá výstavba
 • jediný stroj k pokládce
 • nízká úroveň emisí a CO2 při stavbě
 • z domácích surovin
 • z nejbližší betonárny
 • s využitím lokálních kapacit
 • svítí v noci a za deště